Emofragma

Lummense Kiezel 64 // 3510 Hasselt (Belgium) // +32(0)11|912 347

 

 

 • Foto -en video producties gemaakt door EMOFRAGMA kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op onze website en facebook pagina. Indien u dit niet wenst, gelieve EMOFRAGMA hiervan op de hoogte te brengen.
 • De boeking van een Wonderbox Wedding bij EMOFRAGMA is definitief na het betalen van een voorschot van €350,00 (incl. BTW) binnen de 7 dagen na het bevestigen via mail/post en het ondertekenen en opsturen van de algemene voorwaarden. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. 2 maanden voor de huwelijksdatum dient de tweede schijf (zijnde de helft van het verschil) betaald te worden, bij afhaling van de foto ‘s dient de volledige som voldaan te zijn. Bij annulaties minder dan 8 weken voor de huwelijksdatum vervalt de volledige som die reeds betaald is. Betreft annulaties dient vergoed te worden: minder dan 24u voor aanvang van de opdracht: minstens 75% van de totale som, vermeerderd met alle aangegane kosten. Minder dan 48u voordien: minimum 50% van de totale som, vermeerderd met alle aangegane kosten. 
 • Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het volledige voorschot terugbetaald .
 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een Wonderbox Wedding die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter wel ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • Een Wonderbox Wedding van EMOFRAGMA wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de Wonderbox Wedding en DVD, koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de EMOFRAGMA, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • Een Wonderbox Wedding van EMOFRAGMA start vanaf 8:30 en duurt maximaal tot 01u, afhankelijk van het gekozen pakket en de schriftelijk gemaakte afspraken kan een wijziging. Tarieven voor een aangepaste dagindeling OF meerdaags OF buitenlands huwelijk worden vooraf vastgelegd en zijn bindend. Wanneer er de dag zelf wijzigen worden aangebracht aan het dagverloop, en er meer uren worden gevraagd (zowel in de ochtend als ‘s avonds), worden deze ook in rekening gebracht aan €75/u per fotograaf. 
 • Betalingen: de facturen van EMOFRAGMA zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 1% per maand op het nog uitstaande bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €75,00 tenzij grotere schade.
 • Bij het organiseren van een TWISTCORNER van EMOFRAGMA gebruiken we decorstukken voor de setting. Deze meubels, decoratie artikelen ed. hebben allemaal hun waarde. Wanneer er voorwerpen/meubelstukken vernield worden, worden deze in rekening gebracht.
 • Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 • Uit alle gemaakte foto's maakt EMOFRAGMA een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in onze huisstijl. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag.
 • WonderboxWeddings: in de uurprijs is een DVD, een stoefboekje en een MP4-fotoclip inbegrepen. De lage resolutie foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Een DVD met de onbeschermde foto’s in hoge resolutie is tevens inbegrepen. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s in lage resolutie voorzien van een watermerk mogen daarvoor gebruikt worden.
 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via het bestelformulier, dat u via mail kan bekomen. Het formulier is bindend. Bij het invullen ervan verbindt de klant zich tot de aankoop van de aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 • Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
 • EMOFRAGMA behoudt de fotobestanden 6 maanden. Dat wil zeggen dat de klant zelf verantwoordenlijk is om voldoende kopieën te maken van de foto ‘s en/of video’s..

 

 

 • Foto -en video producties gemaakt door EMOFRAGMA kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op onze website, en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve EMOFRAGMA hiervan op de hoogte te brengen.
 • Een shoot kan geannuleerd worden tot de week voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag van de sessie zelf, zal een annulatiekost van 100€ aangerekend worden.
 • EMOFRAGMA behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 • Het tarief voor een SHOOT met EMOFRAGMA wordt vooraf vastgelegd, en is afhankelijk van de vraag. Wanneer er de dag zelf wijzigen worden aangebracht aan het dagverloop, en er meer uren worden gevraagd, worden deze ook in rekening gebracht aan €75/u per fotograaf. 
 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter  ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • De foto's worden pas bewerkt en afgeleverd na het overmaken van de volledige som voor de shoot.
 • Een fotoshoot van EMOFRAGMA wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de EMOFRAGMA. Bij volledige betaling van de shoot en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de onze eigen huisstijl. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.
 • In de prijs is een DVD, stoefboekje en MP4-fotoclip met foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s mogen hiervoor gebruikt worden.
 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via het bestelformulier dat via mail verkregen kan worden. Het formulier is bindend. Bij het invullen ervan verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 • Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door EMOFRAGMA kan enkel via ons gedrukt worden.

 

 

 • Cadeaubons worden enkel per post verzonden na aankoop, afhalen is niet mogelijk
 • Een cadeaubon kan niet worden gewisseld voor drukwerk, vergrotingen, lay-outs.
 • De bons zijn een jaar geldig, maar we vragen om binnen het half jaar contact op te nemen om reeds een datum af te spreken.
 • Verlengen van de cadeaubon kost €25,00 (incl.BTW) per maand.

 

Als je een cadeaubon koopt voor een sessie inclusief een bepaald bedrag voor bijbestellingen, kan dit extra bedrag tot maximaal drie maanden na verval van de cadeaubon worden opgemaakt. Drie maanden na het vervallen van de cadeaubon, vervalt ook het aankoopbedrag.